Voorwaarden

Algemene  Voorwaarden:


Monstergoederen: proef of Monsterartikelen worden op Rek. verstrekt, mét retourrecht
binnen 14 dagen indien niet gebruikt, een passerie wordt éénmalig verstrekt  uitsluitend
nadat een Leveringsopdracht daarop volgt, vervuilde, gebruikte Kleding of Veilig-
heidsartikelen / monstergoederen zonder orginele en onbeschadigde verpakking  worden
niet retour  genomen.

Bestellen: een e-mail lezen én beantwoorden duurt  gemiddeld ca. 3 min. !!!    een
telefoontje gem. 30 sec.  daarom  als  het  telefonisch  kan, doe  het  dan !!   bij  voorkeur 
bestelling(en)  per Fax. of  telefonisch,  getracht wordt  om  uw  bestelling  zoveel mogelijk

Levertijd: Elke bestelling wordt zo spoedig mogelijk binnen 8 dgn. uitgeleverd
indien dit niet mogelijk is  dan wordt U nader geïnformeerd omtrent de nieuwe  levertijd.  

Prijzen: prijslijst  op  aanvraag,  alle  prijzen per stuk / paar  of  verpakking  tenzij  anders 
vermeld,  ex. BTW, onder  voorbehoud van zet- en of  invoerfouten,  prijswijzigingen
geschieden  zonder  voorafgaand bericht.   Prijsnoteringen gelden doorgaands vanaf een
vol  kalenderjaar.  ( 1-1 t/m 31-12 )  tenzij  anders, ( schriftelijk) vermeld.

Verkoop & leveringsvoorwaarden:  op al onze leveringen, diensten en overige transakties
en betaling(en) zijn van toepassing de algemene Verkoopvoorwaarden van
"van Orsouw bedrijfskleding en bedrijfsgoederen"  welke zijn gedeponeerd bij de 
Arrondissementsrechtbank te 's-Hertogenbosch onder nr. 297/93.  en  welke op 
verzoek  worden toegezonden.

Betaling(en):  binnen  30 dagen  na faktuurdatum, eventuele overige Termijn, uitsluitend
tenzij   vòòraf, schriftelijk overeengekomen,  na ingebreke stelling van een achterstallige 
betaling(en), behouden wij het recht, de vordering door middel van buitengerechtelijke 
incasso alsnog te disponeren.

Vestiging: Valendonkstr 4a 5351 NE Berghem ( Noord-Brabant ) bezoek uitsluitend
na telefonische afspraak.